Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
P
15 marca 2021 | 3 lata temu | Piotr Pawulski
Księgowość

100% odliczenia VAT od samochodu osobowego – jak je otrzymać?

100% odliczenia VAT od samochodu osobowego – jak je otrzymać?

Samochód to dzisiaj jedno z podstawowych narzędzi wykorzystywanych w prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy, decydując się na zakup samochodu, biorą pod uwagę nie tylko jego praktyczne zalety, ale również korzyści podatkowe płynące z jego posiadania. Warto zatem wiedzieć, że istnieje możliwość uzyskania pełnego odliczenia VAT od jego zakupu oraz wydatków związanych z jego eksploatacją. W tym artykule dowiesz się, jak tego dokonać.

Zasady odliczania VAT od samochodów osobowych

Co do zasady podatnikom przysługuje ograniczone prawo do odliczenia podatku VAT od samochodów osobowych. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT wysokość odliczenia jest limitowana i wynosi 50% kwoty podatku wynikającego z faktury. Jednakże w niektórych sytuacjach ustawa dopuszcza możliwość pełnego odliczenia. Przede wszystkim należy zaznaczyć, że takie prawo przysługuje w sytuacji, gdy samochód wykorzystywany jest wyłącznie do działalności gospodarczej. Aby to się stało, samochód musi spełnić jeden z dwóch warunków. Dlatego możemy wyróżnić dwie kategorie samochodów:

  1. samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na konstrukcję oraz
  2. samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej ze względu na sposób wykorzystywania.

W niniejszym artykule skupimy się wyłącznie na drugiej grupie samochodów osobowych, ponieważ grupa ta jest źródłem największej ilości sporów pomiędzy podatnikiem a fiskusem.

Niezbędna dokumentacja

Podatnik, który zamierza wykorzystywać samochód osobowy wyłącznie do działalności gospodarczej i skorzystać z pełnego odliczenia VAT, musi powiadomić o tym właściwy Urząd Skarbowy. Należy tego dokonać w ciągu 7 dni, licząc od dnia, w którym ponieśliśmy pierwszy wydatek związany z tym samochodem. Zawiadomienie składamy na urzędowym formularzu VAT-26. Niedopełnienie tego obowiązku skutkuje utratą prawa do pełnego odliczenia. Złożenie informacji po terminie spowoduje przywrócenie tego prawa od dnia jej złożenia.

Kolejną niezbędną czynnością jest prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu. Poza oczywistymi informacjami o samochodzie (np. numer rejestracyjny) należy odnotować każde użycie auta wraz z celem podróży, danymi kierowcy, datą i liczbą przejechanych kilometrów. Trudno stwierdzić, w jaki sposób organy skarbowe będą weryfikować informacje zawarte w ewidencji, zwłaszcza te dotyczące przejechanych kilometrów, ale przed zgłoszeniem pojazdu trzeba zastanowić się, czy możemy udowodnić, że korzystamy z samochodu tylko w celach gospodarczych.

Dodatkowo należy wprowadzić w firmie odpowiedni regulamin, który określi zasady korzystania z samochodu firmowego.

Konsekwencje bezprawnego odliczenia pełnego VAT

W przypadku kontroli podatkowej samochody osobowe wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej, od których przysługuje pełne odliczenie VAT, będą wzbudzały szczególne zainteresowanie kontrolujących. Przyjrzą się uważnie ewidencji przebiegu pojazdu. Porównają kilometrówkę ze stanem licznika. Mogą również sprawdzić ilość zakupionego paliwa i zestawić go z przebiegiem samochodu. W przypadku wystąpienia jakiś nieścisłości, fiskus może odmówić podatnikowi prawa do pełnego odliczenia VAT. W takim przypadku przedsiębiorca zostanie zobowiązany do zapłaty odliczonego w nienależnej wysokości podatku VAT. Korekta deklaracji podatkowej będzie wtedy niezbędna, a kwota podatku powiększy się o odsetki.

Ponadto podatnik, który dokonuje pełnego odliczenia VAT od samochodu osobowego bez złożenia stosownej informacji VAT-26, podlega odpowiedzialności karnej.

Uzyskanie 100% odliczenia VAT od samochodu osobowego nie jest trudne, lecz trzeba pamiętać o kilku formalnościach i przestrzegać terminu złożenia VAT-26. Ponadto musimy mieć pewność, że samochód wykorzystywany jest tylko do celów gospodarczych. Jeżeli zastosujemy się do tych wytycznych, bez problemu otrzymamy odliczenie, a kontrola urzędu skarbowego nie powinna budzić w nas strachu.

S
 
arrow_up
Dzięki, że wpadłeś/aś
WRÓĆ NA GÓRĘ
Blog
Biuro rachunkowe Cyrek Finance Sp. z o.o. | Łódzka 4/6 | 95-100 Zgierz
Facebook