Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
Cyrek Finances Logo
HomeOfertaBlogKarieraKontakt
P
15 sierpnia 2022 | 2 lata temu | Piotr Pawulski
Księgowość

Rewolucja w cenach transferowych

Rewolucja w cenach transferowych

Nowe przepisy o cenach transferowych

Podatnicy nie mogą narzekać na brak wrażeń. Tempo zmian w przepisach podatkowych może przyprawić o ból głowy. Wraz z 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja przepisów dotyczących cen transferowych. Gdy podatnicy zdążyli się do nowych regulacji przystosować, ustawodawca uchylił dotychczasowe przepisy wprowadzając z początkiem tego roku zupełnie nowe przepisy dotyczące transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. W niniejszym artykule przedstawiamy cele nowelizacji oraz najważniejsze zmiany w przepisach o cenach transferowych.

Cele nowelizacji

Podstawowym celem zmian w przepisach jest uproszczenie regulacji w zakresie cen transferowych. Powszechnym problemem były bowiem obciążenia biurokratyczne i administracyjnymi przedsiębiorstw. Nowelizacja zakłada ułatwienie procesu przygotowania dokumentacji cen transferowych.

Wprowadzone zmiany mają również uszczelnić polski system podatkowy. Celem ustawodawcy jest przeciwdziałanie transferowaniu zysków za granicę i zaniżaniu bazy podatkowej. Wysokość płaconego przez duże firmy podatku dochodowego będzie od teraz powiązana z miejscem, gdzie tworzy się wartość w grupie podmiotów powiązanych. Pomóc w tym mają zwiększone kontrole cen transferowych, które zostaną ułatwione dzięki ocenie ryzyka zaniżenia dochodu do opodatkowania podatkiem CIT i PIT na tym obszarze.

Nowelizacja ma również sprawić, że regulacje obowiązujące w Polsce będą dostosowane do zmieniającego się prawa, gospodarki oraz regulacji międzynarodowych.

Najważniejsze zmiany

Poniżej przedstawiamy najważniejsze zmiany wynikające z wprowadzenia nowych przepisów.

  • Nowelizacja przewiduje zmianę progów transakcyjnych, po przekroczeniu których powstaje obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej – na potrzeby sporządzenia lokalnej dokumentacji określono dwie wartości progowe: 2 i 10 mln PLN netto. Progi odnoszą się do transakcji kontrolowanych o jednorodnym charakterze (rozumianym jako podobieństwo podmiotu transakcji i innych parametrów transakcji, istotnych dla cen transferowych). Natomiast podatnicy, którzy dokonują transakcji z podmiotami mającymi siedzibę w tzw. rajach podatkowych zobowiązani są do sporządzenia dokumentacji podatkowej jeżeli wartość transakcji zawartych z tymi podmiotami przekroczyła w roku podatkowym 100 tys. zł.
  • Zmianie uległy również regulacje dotyczące grupowej dokumentacji cen transferowych. Od 2019 roku zobowiązane będą do jej sporządzenia podmioty powiązane, należące do grupy kapitałowej, której skonsolidowane przychody przekroczyły 200 mln PLN (lub jej równowartość w innej walucie). W celu realizacji tego obowiązku podmioty będą mogły skorzystać z dokumentacji grupowej sporządzonej przez inny podmiot z grupy, dzięki czemu nie będą zobowiązane do przygotowania jej we własnym zakresie.
  • Wydłużono terminy. Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych można składać nawet do 9 miesięcy po zakończeniu roku podatkowego. W przypadku grupowej dokumentacji cen transferowych jest to aż 12 miesięcy.
  • Wymogi dokumentacyjne zostały ujednolicone ze standardami Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Ma to ułatwić podatnikom właściwe złożenie dokumentacji cen transferowych.
  • W przypadku pożyczek i usług o niskiej wartości dodanej zostały dodane uproszczone zasady rozliczeń tzw. safe harbours. Ustalenie ceny przy zastosowaniu uproszczonych zasad skutkuje uznaniem ceny (lub elementu ceny) za rynkową i daje ochronę podatnikowi przed zakwestionowaniem ceny. Ponadto skorzystanie z takiego rozwiązania spowoduje zmniejszenie obowiązków dokumentacyjnych.
  • Zasada ceny rynkowej została kompleksowo uregulowana, dzięki czemu organy podatkowe mają efektywniej weryfikować zgodność warunków podmiotów powiązanych z warunkami rynkowymi. Wprowadzono więc regulacje, które umożliwiają użycie innych metod kalkulacji cen transferowych, m.in. technikę wyceny najbardziej odpowiedniej w danych okolicznościach.
  • Ceny transferowe można raportować drogą elektroniczną do 9-tego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego i wg wzoru zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej.
  • Wszystkie przepisy dotyczące cen transferowych znajdują się w jednym rozdziale (Rozdział 1a Ceny transferowe w ustawie CIT i Rozdział 4b Ceny transferowe w ustawie PIT), a definicje zostały ujednolicone.
  • Na uwagę zasługuje definicja podmiotów powiązanych, według której czynnikiem wskazującym na powiązanie jest “wywieranie znaczącego wpływu”. Zachowano przy tym próg 25% w aspekcie powiązań właścicielskich. Udziały pośrednie określa się natomiast jako sumę wielkości wszystkich posiadanych pośrednio udziałów lub praw.

Nowelizacja przepisów o cenach transferowych wprowadziła wiele istotnych zmian. Powyżej przedstawiliśmy tylko te najważniejsze. Ucieszą one najpewniej tych podatników, którzy zostali zwolnieni z obowiązku sporządzania uciążliwej dokumentacji podatkowej. Jednak czy nowe przepisy pozwolą zrealizować wszystkie cele, które przyświecały nowelizacji? Na ostateczną odpowiedź będziemy musieli poczekać.

S
 
arrow_up
Dzięki, że wpadłeś/aś
WRÓĆ NA GÓRĘ
Blog
Biuro rachunkowe Cyrek Finance Sp. z o.o. | Łódzka 4/6 | 95-100 Zgierz
Facebook